pit 330x200

 

Testujemy, pompujemy,  DZIAŁAMY !

Napełnianie wodą ścian przeciwpowodziowych, testowanie agregatów prądotwórczych i pomp, układanie worków z piaskiem. Miedzy innymi takie ćwiczenia przeprowadziliśmy dziś na terenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Udział w corocznym przeglądzie sprzętu i ćwiczeniach wzieła też Straż Pożarna.

Napełnianie ściany przeciwpowodziowej

Co roku wiosną odbywają się testy i przeglądy sprzętu służącego do ochrony przeciwpowodziowej Gdańska. W tym roku Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy został uzupełniony o ściany przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze i pompy spalinowe (pływające i powietrzne). To sprzęt, który ułatwi i pomoże zwiększyć tempo pracy służb chroniących miasto przed skutkami powodzi. Doposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego to jedna z rekomendacji Panelu Obywatelskiego dot. zmian klimatycznych.

20170412T120750 K0A0199

Ściana przecipowodziowa

Prace w sytuacji kryzysowej usprawniać będą także tak zwane ściany przeciwpowodziowe. To rodzaj wolnostojącej bariery przeciwpowodziowej zaprojektowanej tak, by można było z niej korzystać na obszarach zamieszkałych. Z powodzeniem mogą zastępować zapory budowane przy pomocy worków z piaskiem. W stosunku do tradycyjnych rozwiązań są  łatwiejsze i szybsze w montażu. Do rozstawienia zapory o długości 15 m i wysokości 0,8 m wystarczy około 13 minut. Zapora o takich wymiarach zastępuję około 300 worków z piskiem. W zależności od potrzeb i rodzaju zagrożenia ściany przeciwpowodziowe mogą być wypełniane powietrzem, wodą powodziową, wodą z hydrantu czy tą dostarczoną bezpośrednio z wozu strażackiego. To produkty wielokrotnego użytku, odporne na grzyb, pleśń czy promieniowanie UV. Można z nich zbudować dowolną konfigurację ochronną, w zależności od potrzeb. Nie wymagają dodatkowych elementów montażowych, są lekkie, a ich konstrukcja zapewnia stabilne posadowienie bez dodatkowych elementów kotwiczących. 

 

ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

listwa

 

Informujemy, że dotychczasowa nazwa  spółki „Gdańskie Melioracje” sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku 

uległa zmianie na „Gdańskie Wody” sp. z o.o. Jednocześnie zmienił się też logotyp spółki.

 

Zmiany związane są z realizowanym przez Gminę Miasta Gdańska uporządkowaniem i ujednoliceniem logotypów instytucji miejskich w celu większej identyfikacji z Miastem. Głównym zadaniem spólki pozostaje ochrona przeciwpowodziowa miasta realizowana poprzez zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska.

znak GW pl v 1 RGB L

 

 

Uwaga na oblodzone zbiorniki retencyjne

 

Czas ferii i śnieżna aura sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Aby zimowy odpoczynek był bezpieczny, nie wchodźmy na pokryte lodem zbiorniki retencyjne – zwłaszcza podczas odwilży. Pamiętajmy, że lód na zamarzniętych stawach ma zaledwie kilka centymetrów grubości, a głębokość zbiorników sięga nawet trzech metrów.

lód

Grubość lodu na zbiorniku wodnym różni się w zależności od miejsca. Cieńsza warstwa pokrywy lodowej może być wynikiem działania odwilży – natrafienie na taką powierzchnię może spowodować załamanie się lodu i wpadnięcie do wody.

 

Innym czynnikiem wpływającym na grubość pokrywy lodowej są tzw. „ciepłe prądy”. Zjawisko to spowodowane jest butwiejącymi na dnie szczątkami organicznymi, które emitują gazy powodujące wynoszenie ciepłej wody ku górze. Wytrzymałość lodu zależy też od takich czynników jak: temperatura, grubość pokrywy, obciążenie śniegiem lub wodą, czy rodzaj i wielkość zbiornika.

 

Nadejście odwilży powinno być dla nas sygnałem do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportów i zabawy na lodzie. Najbardziej zdradliwe pod tym względem są zbiorniki przepływowe. To rodzaj zbiorników, które posiadają wlot i wylot, co sprawia, że przy brzegach zamarzają one szybciej, niż przepływająca przez środek masa wody.

 

Ponad 300 worków z piaskiem, kilkanaście interwencji, 6 zespołów w trzech rejonach Gdańska- tak pracowaliśmy w nocy z czwartego na piątego stycznia.

 

20170105T090328 MG 8171

Nasze brygady przez całą noc monitorowały sytuacje na mieście, szczególnie w rejonie Wrzeszcza, Oliwy, Nowego Portu, Brzeźna, Letnicy, Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia.

Najważniejsze interwencje to:

Zabezpieczenie Przepompowni Nowy Port, która przepompowuje wody z kanałów „Warzywód I” i „Warzywód II”. Pozwoliło to na uniknięcie wycofania wody do kanalizacji deszczowej. Przelewająca się woda mogłaby zalać ul. Marynarki Polskiej i Gwiazdy Morza.

Zabezpieczenie brzegu Martwej Wisły

Zabezpieczenie wpustów deszczowych

Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. Wiślnej 20

20170105T084517 MG 8117 Pano

20170105T090122 MG 8162

20170105T090410 MG 8174

V 64CE

Stan wody w Zatoce Gdańskiej zaczyna opadać. Między godziną 5 a 6 rano woda w rejonie Portu Północnego opadła o 8 cm i wynosiła 622 cm (stan alarmowy 580 cm). Nasze zespoły są w terenie i na bieżąco monitorują stan wód.

 

 

Trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego- jesteśmy w gotowości.

Silny wiatr, deszcz, deszcz ze śniegiem i temperatura poniżej zera. Takie zmiany pogodowe czekają nas w ciągu najbliższych godzin. Na Bałtyku zacznie mocno wiać, nawet do 11 stopni w skali Beauforta, w pasie nadmorskim - do 90 km/ha. Silnych porywów wiatru trzeba spodziewać się też na lądzie.

Zmiana kierunku wiatru na północny spowoduje sztorm, który wywoła spiętrzenie fal. Woda może wylewać się do ujścia rzek, doprowadzając do tzw. cofki, przekroczenia stanów alarmowych i wzrostu poziomu wody powyżej wyznaczonej granicy. Nasze służby będą pełnić całonocny dyżur, pozostając w ciągłym kontakcie z Miejskim Centurm Zarządzania Kryzysowego.

 

ORKAN BARBARA NIE SPOWODOWAŁ STRAT NA INFRASTRUKTURZE ODWODNIENIOWEJ

 

Prędkość wiatru do 100 km/h, przekroczone stany alarmowe na Zatoce Gdańskiej, nasze brygady na mieście i w całonocnym stanie gotowości- to skrótowy bilans orkanu Barbara.

27 grudnia Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW wydało ostrzeżenie o silnym wietrze dla województwa pomorskiego. W nocy w niektórych częściach Pomorza wiatr osiągał prędkość nawet do 100 km/h. Tak silny wiatr spowodował spietrzenie wody i podniesienie się jej poziomu w Zatoce Gdańskiej.

 

Nasze brygady były w ciągłym  stanie gotowości. Na bieżąco monitorowaliśmy stan infrastruktury odwodnieniowej Gdańska. Pozostawaliśmy też w ciągłym kontakcie z Miejskim Sztabem Kryzysowym. Udało się uniknąć uszkodzeń na administrowanej przez nas infrastrukturze odwodnieniowej.

                   

 

Podziekowanie

 

oliwa 12

 

Wszystkie trzy spotkania w ramach gdańskiego Panelu Obywatelskiego za nami

Organizatorzy, eksperci, oraz losowo wybrani mieszkańcy Gdańska – podczas panelu obywatelskiego wspólnie dyskutowaliśmy o tym, jak poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta.

rys 1

 Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przypominamy – podczas pierwszego spotkania (19 listopada, br.) zastanawialiśmy się nad kwestią "Co zrobić, żeby poprawić zatrzymanie wody deszczowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?". Naszą spółkę reprezentowali Ryszard Gajewski- prezes Zarządu i Roman Branicki- kierownik działu studiów i projektów. Prezes Gajewski przybliżył uczestnikom specyfikę gdańskiego systemu odwodnieniowego, natomiast Roman Branicki przedstawił działania GM planowane na terenie Trójmiejskiego Parku Narodowego, podkreślając, jak ważne dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta jest zwiększanie retencji wszędzie gdzie to możliwe. Nasi przedstawiciele zaznaczyli, że należy stworzyć systemy retencyjne możliwie jak najbardziej zbliżone do tych naturalnych, znajdujących się na terenie Parku.

rys2

 Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Ostatnie, trzecie spotkanie w ramach Panelu Obywatelskiego odbyło się w sobotę, 3 grudnia. Tym razem temat spotkania dotyczył budowy nowych zbiorników retencyjnych i tego, czy należy zrezygnować z częściowego wypełniania ich wodą. Gdańskie Melioracje ponownie reprezentowali Prezes Ryszard Gajewski i Roman Branicki. Na początku, przedstawiliśmy aktualny stan administrowanych przez nas zbiorników retencyjnych – pod opieką GM znajduje się 49 tego typu obiektów, z czego 46 to zbiorniki typu mokrego, a 3 to zbiorniki typu „mieszanego”, czyli częściowo zalane wodą i posiadające część suchą. Ponadto w Gdańsku znajduje się jeden zbiornik suchy  (Osowa I), który nie podlega nadzorowi GM. Podczas naszego wystąpienia, uczestnicy zostali poinformowani  o planach budowy nowych zbiornikówwybór typu zbiornika powinien zostać poprzedzony dokładną analizą, tak, aby maksymalnie dopasować jego efektywność do lokalizacji. Podstawową rolą zbiorników jest funkcja przeciwpowodziowa, ale mogą  też pełnić funkcje m.in. rekreacyjne, poprawiają miejski mikroklimat, a także stanowią siedlisko dla wielu gatunków zwierząt oraz zatrzymują wodę na wypadek suszy. Nasi eksperci wyjaśniali, że dobór typu zbiornika zależy od wielu różnych czynników – m.in. rzeźby terenu i za każdym razem poprzedzony jest szeregiem szczegółowych analiz. W pewnych miejscach np. dolinach potoków o stromych zboczach, charakteryzujących się dużym spadkiem terenu, korzystna jest budowa zbiorników suchych. Dlatego w naszych działaniach, zwracamy uwagę na wielowymiarowość infrastruktury technicznej i kompleksowość rozwiązywania miejskich problemów. W trakcie panelu padły też propozycje, by oprócz budowy dużych zbiorników, wspierać małą retencję, a także sugestie, by przy budowie systemów retencyjnych stawiać na rozwiązania zbliżone do naturalnych zlewni wód.

 rys3

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rekomendacje panelistów i panelistek poznamy w najbliższy poniedziałek, 12 grudnia podczas konferencji prasowej.

 

PIERWSZE SPOTKANIE PANELU OBYWATELSKIEGO  ZAKOŃCZONE

 

W sobotę, 19 listopada braliśmy udział w pierwszym spotkaniu Panelu Obywatelskiego. Wspólnie z innymi ekspertami próbowaliśmy ułatwić panelistom i panelistkom odpowiedź na pytanie: "Co zrobić, żeby poprawić zatrzymywanie wody deszczowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?".

Panel obywatel na strone

Przygotowanie miasta na wystąpienie nawalnych deszczy, w kontekście zmieniającego się klimatu jest tematem złożonym i skomplikowanym. Prezes Gdańskich Melioracji wyjaśniał na spotkaniu jaka jest specyfika gdańskiego systemu odwodnieniowego. Zwracał uwagę miedzy innymi na układ hydrograficzny, administratorów wód otwartych, i układ wysokościowy Gdańska. Podane na spotkaniu dane wskazują, że w czasie lipcowej ulewy w ciągu 14 godzin, spadło 160 litrów wody na metr kwadratowy. To dwumiesięczna średnia norma opadów w naszym regionie, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi raz na 500 lat. Powodzie opadowe to nie jedyne zagrożenia powodziowe dla miasta. Opisane zostały także powodzie sztormowe, zatorowe i roztopowe. Paneliści dowiedzieli się także, czym jest zdolność retencyjna, w jaki sposób działają zbiorniki retencyjne (zatorowe) i jakie inne elementy systemu odwodnieniowego wpływają na cały układ.

Panel 2

 

Wystąpienie drugiego eksperta- Romana Branickiego skupiło się już na terenie

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Paneliści i panelistki dowiedzieli się między innymi:

- jaka jest specyfika tego terenu,

-jakie są możliwości w zakresie dodatkowej retencji zbiornikowej na terenie zlewni Potoku Oliwskiego,

-jakie alternatywne rozwiązania można przyjąć dla Potoku Strzyża,

-jak jest metodyka wyznaczania parametrów technicznych przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych,

-jaki jest istniejący stan zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika numer 15 na Potoku Oliwskim.

 

Kolejne wystąpienie Gdańskich Melioracji w sobotę, 3 grudnia podczas spotkania dotyczącego wypełniania wodą zbiorników retencyjnych.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne wspólnie z panelem obywatelskim mają odpowiedzieć pytanie  "Jak lepiej przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych opadów deszczu w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu?" W ramach otwartych konsultacji społecznych do wyrażenia opinii na tematy będące przedmiotem panelu zapraszeni są wszyscy gdańszczanie. Konsultacje otwarte potrwają do 13 listopada. Ich celem  jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Gdańska, w sprawie sposobu zabezpieczenia miasta przed skutkami ulewnych opadów deszczu w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu. Zebrane informacje zostaną przekazane losowo wyłonionej grupie 63 panelistów.

Panel obywatel na strone

Tematy otwartych konsultacji dotyczą tych samych kwestii, które poruszone będą w ramach panelu obywatelskiego. Opinie zbierane są za pomocą poczty elektronicznej i tradycyujnej.

Tematy konsultacji:

1. Co zrobić, żeby poprawić zatrzymywanie wody deszczowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stanowią część zlewni potoków, które płyną przez Gdańsk. Czy można coś zrobić, aby poprawić retencję wody deszczowej na ich terenie? Czy wybudować tam duże zbiorniki retencyjne, czy może jednak lepiej postawić na przykład na sieć rowów zatrzymujących wodę deszczową (ang. swales) i małą retencję? Jaki jednak będzie miało to wpływ na przyrodę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i czy taką ingerencja w las jest czymś, co zaakceptują mieszkańcy Gdańska?

2. Jaki powinien być zakres pomocy dla mieszkańców Gdańska po wystąpieniu ulewnego opadu deszczu?

Na wypadek zalania fragmentów miasta powinien być gotowy program pomocy mieszkańcom. Co powinien on uwzględniać? Czy miasto powinno zapewniać na przykład kontenery na wywóz odpadów z prywatnych mieszkań? Czy i w jakim stopniu pomagać osobom, które nie ubezpieczyły swoich mieszkań? Czy system udzielania wsparcia, który funkcjonował do tej pory się sprawdził? Co warto poprawić?

3. Czy budując nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować z częściowego wypełniania ich wodą?

Po lipcowej ulewie w tym roku pojawiły się wątpliwości, czy obecny sposób projektowania zbiorników retencyjnych w Gdańsku jest odpowiedni. Są one częściowo wypełnione wodą, a ich zadaniem jest pełnienie funkcji rekreacyjnej, a także przyrodniczej, jako stawy. Są one nawet zarybiane. Czy zmienić sposób ich projektowania, rezygnując z wypełniania wodą, aby ich potencjał do przejęcia wody deszczowej mógł być jak największy? Czy wówczas oznacza to, że nie będą one już pełniły funkcji rekreacyjnej, czy jednak można zaprojektować je z mała architekturą, ścieżkami i roślinami ozdobnymi? Jak robi się to w innych miastach w Polsce i na świecie?

 

Propozycje odpowiedzi uwagi i opinie należy przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną do 13 listopada na adres:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem"Panel obywatelski

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta !

Więcej informacji o panlu obywatelskim: http://www.gdansk.pl/panel-obywatelski

  panel plakat na strone

 

TRÓJMIASTO BLIŹEJ NATURY, TAKŻE DZIĘKI NAM. 

 

Dziękujemy za oddanie 2745 głosów na tereny rekreacyjne przy zbiornikach retencyjnych w Plebiscycie Skrzydła Trójmiasta.
Plebiscyt został stworzony po to by promować wydarzenia, przedsięwzięcia  i osoby, które sprawiają, że w Trójmieście żyje się lepiej, pracuje ciekawiej i wypoczywa pełniej.
Rekreacja przy Zbiornikach nie byłaby możliwa, gdyby nie same Zbiorniki Retencyjne. Zmiany klimatyczne,  rozwój zabudowy miasta, a także inne czynniki wymuszają stały rozwój infrastruktury odwodnieniowej. Ta nagroda to dla nas kolejna motywacja do wytężonej pracy na rzecz bezpieczeństwa i jakości życia gdańszczan.

 

INFORMACJA

0

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY

Od 7 września 2015 spółka zmieniła siedzibę na budynek biurowy KOGA, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5. 

Mapa dojazdu >>

INFORMACJA OGÓLNA O SPÓŁCE

Spółka powstała 1 sierpnia 1993r. w wyniku przekształceń własnościowych likwidowanego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr LXIV/477/93 z dnia 15 czerwca 1993r.

Konieczność powołania branżowej spółki eksploatacyjnej spowodowana była specyficzną sytuacją geomorfologiczną miasta, tak pod względem charakterystyki cieków jak i obszarów odwadnianych – w granicach miasta istnieją obszary o problemach terenów górskich, nizinnych i depresyjnych. Miasto Gdańsk posiada rozdzielczą sieć kanalizacji – deszczową odprowadzaną do wód otwartych oraz sanitarną odprowadzaną na oczyszczalnie. System kanalizacji rozdzielczej istnieje na terenie miasta Gdańska od roku 1903.

Czytaj dalej >>

 

ZARZĄD

„Gdańskie Wody” Sp. z o.o.

80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58

NIP: 583-001-08-23 REGON: 190275057

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.