Rejon eksploatacyjny nr 1

Udrożnienie odpływu Potoku Oliwskiego do Zatoki (ochrona wydm nadmorskich)

P4190209

P4210215

Remont oczyszczalni biologicznej na potoku „Ewy” – teren ogrodu zoologicznego

P3310142

P3310143

P4120146

P4120147

P4120148

P4120149

P4120150

P4120159

P4120160

Remont wylotu – budowli upustowej ze zbiornika retencyjnego „Owczarnia”

P3310140

P3310141


Rejon eksploatacyjny nr 2

Odmulenie i umocnienie rowu J 3

Przed wykonaniem prac

RJIIIprzed1

RJIIIprzed2

RJIIIprzed3

Po wykonaniu prac

RJIIIpo1

RJIIIpo2

RJIIIpo3

Odmulenie zbiornika retencyjnego„Warszawska”

Przed wykonaniem prac

20160208 130339

20160208 130541

Po wykonaniu prac

100 6465

100 6468

100 6474

Rejon eksploatacyjny nr 3

Polder Olszynka – Renowacja Kanału A za pomocą kiszek faszynowych (między ul. Wąskotorową - ul. Zawodzie)

Olszynka1

Olszynka3

Olszynka4

Olszynka5

Olszynka6

Polder Rudniki – odmulanie mechaniczne rowu przy Giełdzie Kwiatowej na ul. Elbląskiej

Rudniki1

Rudniki2

Polder Stogi – odmulanie mechaniczne Kanału A (między ul. Kontenerową - ul. Sucharskiego)

 

Stogi4

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.