Rejon eksploatacyjny nr 1

Ogród zoologiczny – Potok Rynarzewski

Renowacja zbiornika i umocnienia stopy skarpy z kiszki faszynowej.

R1O.Step.02

R1O.Duzy.03

R1O.Duzy.08

R1O.Duzy.11

Zbiornik nr 7 – Park im. Adama Mickiewicza

Umocnienie stopy skarpy z kiszki faszynowej.

R1O.Mickiewicz.01

R1O.Mickiewicz.02

R1O.Mickiewicz.03

R1O.Mickiewicz.07

R1O.Mickiewicz.11

R1O.Mickiewicz.15

R1O.Mickiewicz.20

Kanał Warzywód I

Roboty konserwacyjne. Mechaniczne odmulenie dna kanału.

R1W.W1.014

R1W.W1.04

R1W.W1.05

R1W.W1.07

R1W.W1.09

R1W.W1.10

Kanał Warzywód II

Roboty konserwacyjne. Mechaniczne odmulenie dna kanału.

R1W.W2.02

R1W.W2.03

R1W.W2.05

R1W.W2.06

R1W.W2.09

 

Rów Hallera

Roboty konserwacyjne. Mechaniczne odmulenie dna kanału.

Rów przed odmuleniem

R1W.Hallera1.01

R1W.Hallera1.05

R1W.Hallera1.07

Roboty przygotowawcze - wycinka krzaków.

 

R1W.Hallera2.02

R1W.Hallera2.04

R1W.Hallera2.08

R1W.Hallera2.10

Roboty konserwacyjne - mechaniczne odmulanie

R1W.Hallera3.04

R1W.Hallera3.05

R1W.Hallera3.03

R1W.Hallera3.15

Po wykonaniu prac konserwacyjnych.

R1W.Hallera4.03

R1W.Hallera4.07

Rejon eksploatacyjny nr 2

Potok Kozacki

Prace umocnieniowe (gabiony) na budowli wlotowej do zbiornika Świętokrzyska 1

Przed

R2.Potok Kozacki_0przed.02

R2.Potok Kozacki_0przed.03

Po

R2.Potok Kozacki_1po.01

R2.Potok Kozacki_1po.02

R2.Potok Kozacki_1po.04

 

Potok Oruński

Prace umocnieniowe (gabiony) na budowli wlotowej do zbiornika Świętokrzyska 1

Przed

R2.Potok Orunski_0przed.01

R2.Potok Orunski_0przed.02

R2.Potok Orunski_0przed.03

Po

R2.Potok Orunski_1po.01

R2.Potok Orunski_1po.02

R2.Potok Orunski_1po.04

Zbiornik Platynowa

Wykonanie umocnienia opaską faszynową stopy skarpy zbiornika.

R2.Zb Platynowa.01

R2.Zb Platynowa.02

R2.Zb Platynowa.03

R2.Zb Platynowa.04

Rejon eksploatacyjny nr 3

Kanał Raduni

Czyszczenie drenaży.

R3.Drenaze.02

R3.Drenaze.05

R3.Drenaze.06

Polder Rudniki

Roboty konserwacyjne - odmulanie rowów wzdłuż ul. Połęże.

R3.Poleze.01

R3.Poleze.02

R3.Poleze.03

Roboty konserwacyjne - odmulanie rowów wzdłuż ul. Sitowie

R3.Sitowie.01

R3.Sitowie.03

R3.Sitowie.04

Polder Stogi

Roboty konserwacyjne - hakowanie rowu A-1 ul. Ku Ujściu.

R3.Hakowanie.01

R3.Hakowanie.02

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.