Aktualne realizacje

Rejon eksploatacyjny nr 1

Zbiornik retencyjny „Kiełpinek”

Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” na potoku Strzyża w Gdańsku.

Zamierzenie polega na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” na potoku Strzyża w Gdańsku w celu zwiększenia jego pojemności retencyjnej i poprawie bezpieczeństwa jego użytkowania.

W celu zwiększenia pojemności retencyjnej zaprojektowano powiększenie czaszy zbiornika o tzw. część „suchą”, której dno usytuowane zostało powyżej poziomu normalnego piętrzenia wody oraz podwyższenie poziomu korony istniejących skarp brzegowych w części tzw. „mokrej”. Po zakończeniu planowanej rozbudowy zbiornik będzie mógł zmagazynować ok. 60 tysięcy m³ wody, która może go zasilić wskutek opadów pojawiających się raz na 100 lat. Objętość ta zredukuje możliwość podtopień dolnej części dzielnicy Wrzeszcz. W ramach prac wykone zostanie zagospodarowanie terenu przy zbiorniku do celów rekreacyjnych.

Efekt po wykonanej rozbudowie widoczny na poniższych zdjęciach.

 MG_5513-Pano

 MG_5582

 MG_5557

 MG_5544

 MG_5598

 

Rejon eksploatacyjny nr 2

Potok Oruński i zbiornik „Świętokrzyska 1”

Przebudowa czaszy zbiornika na część mokrą i suchą, co pozwoli na zwiększenie objętości z 80000 do 124000 m³.

DSC01623

DSC01628

czsucha

 wlot

budowla

DSC01606

 

Rejon eksploatacyjny nr 3

Montaż małej architektury – ławki i śmietniki

Polder Olszynka, opływ Motławy.

march

 

Odmulenie Kanału Raduni z wywozem urobku po odcieku

Na odcinku od syfonu pod torami kolejowymi do upustów dennych przy ul. Zaroślak.

100 5983

100 5984

100 5998

100 6001

 

Rejon eksploatacyjny nr 1

Zbiornik retencyjny „Kiełpinek”

Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” na potoku Strzyża w Gdańsku.

Zamierzenie polega na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” na potoku Strzyża w Gdańsku w celu zwiększenia jego pojemności retencyjnej i poprawie bezpieczeństwa jego użytkowania.

W celu zwiększenia pojemności retencyjnej zaprojektowano powiększenie czaszy zbiornika o tzw. część „suchą”, której dno usytuowane zostało powyżej poziomu normalnego piętrzenia wody oraz podwyższenie poziomu korony istniejących skarp brzegowych w części tzw. „mokrej”. Po zakończeniu planowanej rozbudowy zbiornik będzie mógł zmagazynować ok. 60 tysięcy m³ wody, która może go zasilić wskutek opadów pojawiających się raz na 100 lat. Objętość ta zredukuje możliwość podtopień dolnej części dzielnicyWrzeszcz. W ramach prac wykone zostanie zagospodarowanie terenu przy zbiorniku do celów rekreacyjnych.

Poniżej przedstawiono zdjęcia z obecnej realizacji prac:

DSCN0470 

DSCN0471

DSCN0474

DSCN0476

 

Stadion PGE Arena

Naprawa drenażu odwadniającego płytę boiska

Przed

20150701 121909

20150703 103225

20150703 103243

 Po

20150703 132737

20150707 135812

 

Rejon eksploatacyjny nr 2

Ul. Czermińskiego – wykonanie drogi dojazdowej do separatora

Przed

100 5351

100 5354

 

Po

100 5766

100 5768

 

Zbiornik „Świętokrzyska 1”

Remont zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska I” na Potoku Oruńskim w Gdańsku.

Dla zwiększenia pojemności retencyjnej zbiornika z dotychczasowej pojemności 80000 m³ do objętości 141000 m³, realizowane są prace konserwacyjno-remontowe. Wykonano odmulenie dna zbiornika, naprawę umocnień brzegowych i przystosowanie istniejącego zbiornika do dwudzielnego trybu pracy (tzw. część „mokra” i „sucha” wykorzystywana przy intensywnych opadach w zlewni potoku). Prace te również mają na celu dostosowanie zbiornika do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Aktualny stan robót:

 

DSC01483

 

DSC01490

 

Rejon eksploatacyjny nr 3

Kanał Raduni

Ogławianie drzew

Oglowienie1

Oglowienie2

Oglowienie4

Kanał Gniła Łacha, Polder Stogi

Hakowanie, koszenie dna, usuwanie roślinności w celu zwiększenia drożności kanału oraz uniknięcia śnięcia ryb

Przed

Gnila Lacha_09

W trakcie robót

Gnila Lacha_12

Gnila Lacha_22

Po

Gnila Lacha_23

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.