Aktualne realizacje

Oczyszczenie zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska II” z rdestnicy rędzierzawej

Informacje i zdjęcia: http://radaujescisko.pl/podziekowania-dla-gdanskich-melioracji/a231

Rejon eksploatacyjny nr 1

Zbiornik retencyjny „Kiełpinek”

Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” na potoku Strzyża w Gdańsku.

Zamierzenie polega na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego „Kiełpinek” na potoku Strzyża w Gdańsku w celu zwiększenia jego pojemności retencyjnej i poprawie bezpieczeństwa jego użytkowania.

W celu zwiększenia pojemności retencyjnej zaprojektowano powiększenie czaszy zbiornika o tzw. część „suchą”, której dno usytuowane zostało powyżej poziomu normalnego piętrzenia wody oraz podwyższenie poziomu korony istniejących skarp brzegowych w części tzw. „mokrej”. Po zakończeniu planowanej rozbudowy zbiornik będzie mógł zmagazynować ok. 60 tysięcy m³ wody, która może go zasilić wskutek opadów pojawiających się raz na 100 lat. Objętość ta zredukuje możliwość podtopień dolnej części dzielnicy Wrzeszcz. W ramach prac wykone zostanie zagospodarowanie terenu przy zbiorniku do celów rekreacyjnych.

Poniżej przedstawiono zdjęcia z obecnej realizacji prac:

P6110109

P6110110

P6110111

P6110112

Rejon eksploatacyjny nr 2

 

Potok Strzyża przed zbiornikiem „Nowiec”

Regulacja potoku Strzyża przed wlotem do zbiornika „Nowiec”.

 

Przed:

przed

przed1

Po:

po

po1

Rów „S-1” – umocnienie przepustu

CANON 007

20150612 090314

 

Zbiornik „Świętokrzyska 1”

Remont zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska I” na Potoku Oruńskim w Gdańsku.

Dla zwiększenia pojemności retencyjnej zbiornika z dotychczasowej pojemności 80000 m³ do objętości 141000 m³, realizowane są prace konserwacyjno-remontowe. Wykonano odmulenie dna zbiornika, naprawę umocnień brzegowych i przystosowanie istniejącego zbiornika do dwudzielnego trybu pracy (tzw. część „mokra” i „sucha” wykorzystywana przy intensywnych opadach w zlewni potoku). Prace te również mają na celu dostosowanie zbiornika do obecnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

 

Przed:

Panorama zb.Swietokrzyski_1

SAM 5599

SAM 5600

SAM 5601

W trakcie:

100 5509

100 5516

100 5517

100 5679

100 5741

DSC00879

SAM 6382

Obecny stan prac:

100 5732

100 5733

100 5751

SAM 6423

Zbiornik „Wieżycka”

Prace mają na celu przywrócenie retencji zbiornika i uporządkowanie przestrzeni wokół zbiornika.

Przed:

100 4900

Zb.Wiezycka 1

Zb.Wiezycka 3

Zb.Wiezycka

Po:

100 5754

100 5756

100 5757

100 5759

100 5762

Zjazd do zbiornika „Kolorowy”

Utwardzenie zjazdu do zbiornika „Kolorowy” do celów eksploatacyjnych.

100 5409

Zjazd do zbiornika „Wielkopolska”

Utwardzenie zjazdu do zbiornika „Wielkopolska” do celów eksploatacyjnych.

100 5485

Remonty przepompowni

Przepompownia „Płonia mała”

Przepompownia melioracyjna „Płonia mała” ul. Sztutowska w Gdańsku.

Remont ma na celu estetyzację budynku i przestrzeni wokół przepompowni.

Przed

101a

w trakcie

101b

po

101c

przed

102a

w trakcie

102b

po

102c

przed

103a

po

103c

przed

105a

w trakcie

105b

po

105c

przed

106a

w trakcie

106b

po

106c

110c

111c

Przepompownia „Kliniczna”

Przepompownia wód deszczowych przy ulicy Klinicznej w Gdańsku

Remont ma na celu estetyzację wyglądu budynku przepompowni i terenu przyległego.

W ramach prac przewiduje się również wymianę pomp na pompy o większej sprawności i o mniejszym zużyciu energii elektrycznej.

przed

201a

w trakcie

201b

po

201c

przed

202a

w trakcie

202b

po

202c

przed

204a

w trakcie

204b

po

204c

przed

205a

w trakcie

205b

po

205c

przed

206a

po

206c

207c

208c

Przepompownia „Litewska”

Przepompownia wód deszczowych przy ul. Litewskiej w Gdańsku

Remont ma na celu estetyzację wyglądu budynku przepompowni i terenu przyległego. 

 

przed

302a

w trakcie

302b

po

302c

przed

303a

w trakcie

303b

po

303c

przed

308a

po

308c

przed

309a

po

309c

przed

310a

po

315c

 

 

Rejon eksploatacyjny nr 1

Potok Królewski

20150309 131946

20150409 135331

20150418 132410

20150418 132452

20150428 131326

20150428 131626

Rów '0'

Przed

20150402 131758

Po

20150429 105641

DSCN0314

 

Zbiornik Kiełpinek

P5120023

P5120025

P5120027

P5120028

P5120031

Rejon eksploatacyjny nr 2

Potok Kowalski

Przed

SAM 0661

SAM 0664

SAM 0665

Po

SAM 6329

SAM 6330

SAM 6332

SAM 6333

SAM 6341

Potok Maćkowy – osiedle Vivaldiego

Przed

100 4325

Po

100 5419

Rów J-3

Przed

CANON 087

CANON 089

Po

20150511 111657

20150511 111719

20150511 111735

Zbiornik Cygańska Górka

Przed

Cyganka 2

Pomost Cyganka_1

Po

20150512 084853

Pomost Cyganka_2

Zbiornik Goszyńska II

Przed

SAM 4003

Po

20150512 091641

Rejon eksploatacyjny nr 3

Polder Olszynka

Hakowanie rowu melioracyjnego

100 5836

Kanał Raduni

Ogławianie drzew metodą alpinistyczną

100 5822

100 5823

Rejon eksploatacyjny nr 4

Ogrodzenie przepompowni „Zawodzie”

Przed

DSCN0945

Po

DSCN1024

DSCN1026

Pompownia Lipce

Opaska z płytek chodnikowych

100 5886

100 5898

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.