Prezydent Miasta Gdańska i „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku. Konkurs jest skierowany do studentów Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sopockiej Szkoły Wyższej, ma charakter zamknięty, jednoetapowy i studialny. Jego celem jest m.in. podniesienie wartości architektoniczno-urbanistycznej miejsca oraz wykreowanie miejsca publicznego atrakcyjnego dla przebywających w nim ludzi.  

Termin nadsyłania prac upływa 18.03.2016 r.

plakat

Plakat (PDF)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Prezydent Miasta Gdańska oraz „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wodne historie Gdańska”, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00 w dziedzińcu im. Jana Heweliusza Politechniki Gdańskiej.

Program konferencji


Wyniki konkursu (format Powerpoint PPTX i format PDF)


Regulamin Konkursu wraz załącznikami:

Regulamin konkursu na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku - nowy!

Załącznik nr 1: Karta identyfikacyjna

Załącznik nr 2: Oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu

Załącznik nr 3: Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej

Załącznik nr 4: Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych - nowy!

Załącznik nr 5: Granice zakresu opracowania

Załącznik nr 6: Granice zakresu opracowania - ewidencja

Załącznik nr 7: Granice zakresu opracowania - ortofotomapa

Załącznik nr 8: Ortofotomapa informacyjna

Załącznik nr 9: Podkład mapowy

Załącznik nr 10: Inwentaryzacja zieleni

Załącznik nr 11: Materiały historyczne - nowe!

Załącznik nr 12: Drzewa do wycinki

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu (wersja jpg)

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu – część 2

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu – część 3 

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu – część 4 


Zdjęcia z konferencji i ogłoszenia wyników

IMG 9354

IMG 9356

IMG 9358

IMG 9368

IMG 9405

IMG 9412

IMG 9418

IMG 9420

IMG 9445

IMG 9450

IMG 9455

IMG 9461

IMG 9481

IMG 9485

IMG 9501

IMG 9513

IMG 9531

IMG 9545

IMG 9547

IMG 9557

IMG 9578

IMG 9589

IMG 9606

IMG 9611

IMG 9630

IMG 9643

IMG 9645

IMG 9649

IMG 9652

IMG 9669

IMG 9674

IMG 9679

IMG 9682

IMG 9727

IMG 9729

IMG 9747

IMG 9750

IMG 9753

IMG 9777

IMG 9779

IMG 9792

IMG 9782

IMG 9809

IMG 9822

IMG 9833

IMG 9847

IMG 9857

IMG 9864

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.