Artykuły

Prezydent Miasta Gdańska i „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku. Konkurs jest skierowany do studentów Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sopockiej Szkoły Wyższej, ma charakter zamknięty, jednoetapowy i studialny. Jego celem jest m.in. podniesienie wartości architektoniczno-urbanistycznej miejsca oraz wykreowanie miejsca publicznego atrakcyjnego dla przebywających w nim ludzi.  

Termin nadsyłania prac upływa 18.03.2016 r.

plakat

Plakat (PDF)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Prezydent Miasta Gdańska oraz „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wodne historie Gdańska”, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00 w dziedzińcu im. Jana Heweliusza Politechniki Gdańskiej.

Program konferencji


Wyniki konkursu (format Powerpoint PPTX i format PDF)


Regulamin Konkursu wraz załącznikami:

Regulamin konkursu na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku - nowy!

Załącznik nr 1: Karta identyfikacyjna

Załącznik nr 2: Oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu

Załącznik nr 3: Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej

Załącznik nr 4: Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych - nowy!

Załącznik nr 5: Granice zakresu opracowania

Załącznik nr 6: Granice zakresu opracowania - ewidencja

Załącznik nr 7: Granice zakresu opracowania - ortofotomapa

Załącznik nr 8: Ortofotomapa informacyjna

Załącznik nr 9: Podkład mapowy

Załącznik nr 10: Inwentaryzacja zieleni

Załącznik nr 11: Materiały historyczne - nowe!

Załącznik nr 12: Drzewa do wycinki

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu (wersja jpg)

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu – część 2

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu – część 3 

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu – część 4 


Zdjęcia z konferencji i ogłoszenia wyników

IMG 9354

IMG 9356

IMG 9358

IMG 9368

IMG 9405

IMG 9412

IMG 9418

IMG 9420

IMG 9445

IMG 9450

IMG 9455

IMG 9461

IMG 9481

IMG 9485

IMG 9501

IMG 9513

IMG 9531

IMG 9545

IMG 9547

IMG 9557

IMG 9578

IMG 9589

IMG 9606

IMG 9611

IMG 9630

IMG 9643

IMG 9645

IMG 9649

IMG 9652

IMG 9669

IMG 9674

IMG 9679

IMG 9682

IMG 9727

IMG 9729

IMG 9747

IMG 9750

IMG 9753

IMG 9777

IMG 9779

IMG 9792

IMG 9782

IMG 9809

IMG 9822

IMG 9833

IMG 9847

IMG 9857

IMG 9864

 

Z okazji zakończenia realizacji zbiornika Kiełpinek, „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. wspólnie z Biurem Prezydenta Miasta Gdańska zorganizowały w dniu 29.08.2015, na terenie zbiornika, festyn dla mieszkańców dzielnicy Kiełpino i okolic.

Obiekt został przebudowany na cele przeciwpowodziowe, z dostosowaniem terenu wokół zbiornika do rekreacji.

Festyn będzie corocznym, tradycyjnym spotkaniem mieszkańców Gdańska z służbami miasta, na którym propagowana będzie ochrona przeciwpowodziowa z okazji Dnia Melioranta. Impreza taka będzie organizowana corocznie w innym miejscu (zbiorniku) na terenie miasta Gdańska.

Informacja ogólna o zakresie prac przeprowadzonych na zbiorniku:

Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego „Kiełpinek”, w celu zwiększenia jego pojemności retencyjnej i poprawienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Cel ten osiągnięto poprzez zwiększenie jego pojemności z 17.450m3 do 74.644m3, co odpowiada przechwyceniu wód o prawdopodobieństwie raz na 100 lat.

Osiągnięto to poprzez:

  • pogłębienie czaszy zbiornika „mokrego” oraz wykonanie dodatkowego zbiornika, tzw. „suchego”;
  • podwyższenie korony wału wokół całego zbiornika;
  • wykonanie przelewu awaryjnego na budowli upustowej;
  • regulację Potoku Strzyża.

W ramach zagospodarowania wokół zbiornika wykonano:

  • ścieżki rowerowe,
  • miejsca dla wypoczynku (ławki, urządzenia do ćwiczeń oraz „mini” plac zabaw dla dzieci),
  • oświetlenie placu zabaw,
  • kładkę nad kaskadą Potoku Strzyża.

Prace te prowadzone były równolegle z budową PKM, co często powodowało wstrzymywanie naszych robót (priorytetem było wykonywanie PKM - środki unijne). Zbiornik był realizowany ze środków własnych i eksploatacyjnych Gminy.

Koszt przebudowy zbiornika i zagospodarowania wokół niego wynosi 2.550.000,- zł.

Termin realizacji – lata 2014-2015.

 

{youtube}T_ZTTy9CDvk{/youtube}

20150912T131258 MG_6081

Patrycja 014

20150912T110704 MG_5725

20150912T110933 MG_5729

20150912T111259 MG_5741

20150912T111318 MG_5744

20150912T111348 MG_5747

20150912T111436 MG_5749

20150912T113327 MG_5783

20150912T113529 MG_5790

20150912T113648 MG_5801

20150912T114630 MG_5810

20150912T114808 MG_5819

20150912T120104 MG_5843

20150912T120245 MG_5854

20150912T121817 MG_5899

20150912T121843 MG_5903

20150912T122527 MG_5933

20150912T123411 MG_5962

20150912T123526 MG_5977

20150912T123606 MG_5980

20150912T123644 MG_5983

20150912T124310 MG_6012

20150912T124335 MG_6019

20150912T124630 MG_6032

20150912T125202 MG_6063

20150912T125747 MG_6067

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.