Przetargi

Przetarg nieograniczony 

ZP-10/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, 

dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych na:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 20.03.06 dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

 

zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

Sygn. akt: ZP-6/PN/2020

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 214 000 euro

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ekologicznego budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

Dokumenty do pobrania: 

    -     Informacja z otwarcia ofert


-     SIWZ

-     Ogłoszenie o zamówieniu

-     Załączniki nr 1 - 5 w wersji edytowalnej 

-     Wzór Umowy – załącznik nr 6;

-     Dokumenty udostępniane przez Zamawiającego – Załącznik nr 7;

-     Zakres terytorialny opracowania projektowego – Załącznik nr 8.

-     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 9.

-     Wytyczne konieczne do uzyskania certyfikatu LEED – Załącznik nr 10.

 

Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

w Gdańskie Wody Sp. z o.o.

 

Sygn. akt: ZP-9/PN/2020

Przetarg nieograniczony

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SIWZ

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmitu zamówienia z dnia 17.12.2020

Schemat_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.