Przetargi

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o."

Zamawiający Gdańskie Wody sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do uczestniczenia w Dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Ogłoszenie o dialogu technicznym".

 

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

załącznik nr 1 - zgłoszenie do usziału w dialogu technicznym

załącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Przetarg nieograniczony

ZP-2/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

"Świadczenie usług polegających na punktowych naprawach krótkim rękawem sieci kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody sp. z o.o."


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.