PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa grodzic stalowych i profili narożnych do magazynu przeciwpowodziowego w Gdańsku

ZP-14/PN/2017

 

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 

reprezentowana przez:

 

„Gdańskie Wody” Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki nr 1 - 4 do SIWZ wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.