Dostawa oprogramowania do modelowania zintegrowanego układu odwodnienia –przewodów zamkniętych sieci kanalizacji deszczowej, cieków oraz spływu powierzchniowego wraz ze szkoleniem wdrożeniowym w ramach modelowania numerycznego poszczególnych zlewni sieci hydrograficznej Gdańska

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

reprezentowana przez:

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Wyjaśnienia treśći SIWZ z dnia 12.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.06.2018r.

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.