PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie materiałów edukacyjnych i działań promocyjnych w ramach projektu:

„Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach,

w szczególności powodziowych dla miasta Gdańska i Sopotu”

Sygn. akt: ZP- 7/PN/2018

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

reprezentowana przez:

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

Pliki do pobrania:

SIWZ

SIWZ wersja edytowalna

Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.06.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 06.07.2018r.

 

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.