Przetargi

 

Przetarg nieograniczony

 

Odtworzenie wartswy asfaltowej bitumicznej z asfaltu lanego po robotach remontowych

prowadzonych na elementach sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska

ZP-16/PN/2019

 

SIWZ

SIWZ wersja edytowalna

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Przetarg nieograniczony

Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych

ZP-12/PN/2019

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu,  dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

"Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych"


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

 

Przetarg nieograniczony

Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem

ZP-11/PN/2019

Załączniki:

SIWZ 

Załącznik do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.11.2019r.

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.