Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej
i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”

ZP-8/PN/2019

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 

reprezentowana przez:

 

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-5 Wersja edytowalna

Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2019r.

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.