Przetargi

Przetarg nieograniczony

Sygn. akt: ZP-7/PN/2020

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro

Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 1b - formularz cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.09.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o."

Zamawiający Gdańskie Wody sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do uczestniczenia w Dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Ogłoszenie o dialogu technicznym".

 

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

załącznik nr 1 - zgłoszenie do usziału w dialogu technicznym

załącznik nr 2 - klauzula informacyjna

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.