Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon z kabiną brygadową sześcioosobową i zabudową warsztatową dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

ZP-6/PN/2018

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ z dnia 30.05.2018r.

Załącznik nr 1a do SIWZ - ujednolicona treść z dnia 30.05.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 07.06.2018r.

Załącznik nr 1a do SIWZ - ujednolicona treść z dnia 07.06.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.06.2018r.

Wyjaśnienia  treści SIWZ z dnia 12.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2018r.

Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby
Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Sygn. akt: ZP-5/PN/2018

 

ZAMAWIAJĄCY:


Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zmiana nr 1 treści SIWZ z dnia 14.05.2018r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty - zieniony dnia 14.05.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 17.05.2018r.

Zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 21.05.2018r.

Załącznik nr 2 treści SIWZ - Wzór formularza cenowego - zmieniony dnia 21.05.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.07.2018r. - część 2, 3, 4, 5, 8 i 9.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 04.07.2018r. - część 6 i 7.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.07.2018r. - część 1

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa w formie leasingu pojazdu z zabudową typu wywrotka z wysypem tylnym,
posiadająca żuraw załadowczy dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

ZP-3/PN/2018

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 074-163880

SIWZ

SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu

Załącznik nr 1b Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 4 JEDZ

Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ z dnia 07.05.2018r.

Załacznik nr 1_wersja edytowalna z uwzględnieniem zmiany nr 1 z dnia 07.05.2018r.

Załącznik nr 1a_wersja edytowalna z uwzględnieniem zmiany nr 1 z dnia 07.05.2018r.

Dokumenty finansowe

Sprostowanie ogłoszenia_wysłane dnia 07.05.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia_opublikowane dnia 09.05.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.05.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 25.05.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia_wysłane dnia 25.05.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia- opublikowane dnia 30.05.2018r.

Wyjaśnienia i zmiana nr 3 treści SIWZ z dnia 30.05.2018r.

Załącznik nr 1a do SIWZ - Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu - ujednolicona treść po zmianie nr 3 z dnia 30.05.2018r.

Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz cenowy - ujednolicona treść po zmianie nr 3 z dnia 30.05.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia_wysłane dnia 30.05.2018r.

Zmiana nr 4 treści SIWZ z dnia 08.06.2018r.

Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz cenowy - ujednolicona treść po zmianie nr 4 z dnia 08.06.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia_wysłane 08.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.08.2018r.

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.