Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdów dla „Gdańskie Wody”  Sp. z  o.o.

 

ZP-16/PN/2017

 

„Gdańskie Wody” Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane dnia 18.10.2017r.

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1b Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 JEDZ

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Zaświadczenie o braku wyroku

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 20.10.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ z dnia 31.10.2017r. 

Załącznik nr 1a Specyikacja techniczna z dnia 31.10.2017r.

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 31.10.2017r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane dnia 31.10.2017r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane dnia 3.11.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 22.11.2017r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z dnia 22.11.2017r.

Dokumenty finansowe

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane dnia 22.11.2017r. 

Pismo z dnia 24.11.2017r.

XIV. POSTANOWIENIA UMOWY - UJEDNOLICONA TREŚĆ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu  - opublikowane dnia 24.11.2017r.

Zmiana nr 3 treści SIWZ z dnia 07.12.2017r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane dnia 07.12.2017r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.12.2017r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane dnia 12.12.2017r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 26.01.2018r. - część 1

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa grodzic stalowych i profili narożnych do magazynu przeciwpowodziowego w Gdańsku

ZP-14/PN/2017

 

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 

reprezentowana przez:

 

„Gdańskie Wody” Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki nr 1 - 4 do SIWZ wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.