Przetargi

PRZETARG

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW GDAŃSKICH MELIORACJI SP. Z O.O.

 

Zamawiający:

,,Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w Gdańsku

80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

tel. (0-58) 32-33-400, fax (0-58) 301-24-58,

www.gdmel.pl


Pliki do pobrania:

SIWZ (format PDF)

Załącznik 1 (format DOCX)

Załącznik 2 (format DOCX)

Załącznik 3 (format DOCX)

Załącznik 4 (format DOCX)

Załącznik 5 (format DOCX)

Ogłoszenie (format PDF)

Wyjaśnienia treści specyfikacji (format PDF)

Wyjaśnienia treści specyfikacji cz. 2 (format PDF)

Wyjaśnienia treści specyfikacji cz. 3 (format PDF)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (format PDF)

PRZETARG

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FONTANNY PŁYWAJĄCEJ NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM SREBRNIKI W GDAŃSKU

 

Zamawiający:

,,Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w Gdańsku

80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

tel. (0-58) 32-33-400, fax (0-58) 301-24-58,

www.gdmel.pl


Pliki do pobrania:

SIWZ (format PDF)

SIWZ (format DOC)

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana ogłoszenia 1

Zmiana ogłoszenia 2 (aktualne)

Pytanie i zmiany do SIWZ z dnia 2016-03-18


PRZETARG

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ZABYTKOWYCH  BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. LASTADIA 2 I LASTADIA 41
W GDAŃSKU WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ NA CELE BIUROWE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

 

Zamawiający:

,,Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w Gdańsku

80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

tel. (0-58) 32-33-400, fax (0-58) 301-24-58,

www.gdmel.pl


Pliki do pobrania:

Ogloszenie o przetargu

SIWZ

Umowa

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ 1-6

SIWZ wyjaśnienia - pytania 1-3 (23.03.2016)

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.