Przetargi

Przetarg nieograniczony

ZP-2/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

"Świadczenie usług polegających na punktowych naprawach krótkim rękawem sieci kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody sp. z o.o."


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

Sygn. akt: ZP-3/PN/2020

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro

Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

Gdańskie Wody sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

Gdańsk, czerwiec 2020 r.


Unieważnienie postępowania 


Informacja z otwarcia ofert


Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Przetarg nieograniczony

ZP-1/PN/2020

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41

 

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu


Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ

Wyznaczenie terminu wizji lokalnej 


 Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ


 Informacja z otwarcia ofert


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.