INFORMACJA OGÓLNA O SPÓŁCE

Spółka powstała 1 sierpnia 1993r. w wyniku przekształceń własnościowych likwidowanego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr LXIV/477/93 z dnia 15 czerwca 1993r.

Konieczność powołania branżowej spółki eksploatacyjnej spowodowana była specyficzną sytuacją geomorfologiczną miasta, tak pod względem charakterystyki cieków jak i obszarów odwadnianych – w granicach miasta istnieją obszary o problemach terenów górskich, nizinnych i depresyjnych. Miasto Gdańsk posiada rozdzielczą sieć kanalizacji – deszczową odprowadzaną do wód otwartych oraz sanitarną odprowadzaną na oczyszczalnie. System kanalizacji rozdzielczej istnieje na terenie miasta Gdańska od roku 1903.

Spółka jest kontynuatorem zadań realizowanych przez Zakład Melioracji i Kanalizacji Deszczowej, który istniał w różnych formach organizacyjnych od 1945 roku. Od 1.03.2011r. Spółka jest podmiotem ze 100% udziałem miasta i wchodzi w skład Służb Komunalnych.

Zakres działalności Spółki, to:

1)      administracja w imieniu miasta infrastrukturą odwodnieniową, tj. systemami melioracyjnymi oraz siecią kanalizacji deszczowej w pasach drogowych i placach na terenach Gminy Miasta Gdańska;

2)      bieżąca eksploatacja i konserwacja układów odwadniających, będących w jej administracji;

3)      utrzymywanie studni publicznych;

4)      eksploatacja, utrzymanie i konserwacja fontann;

5)      obrona przeciwpowodziowa miasta Gdańska (firma stanowi obwody interwencyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności – Urzędu Miasta w Gdańsku);

6)      projektowanie oraz wykonawstwo robót melioracyjnych, hydrotechnicznych i kanalizacyjnych;

Spółka poza statutową działalnością branżową nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Struktura organizacyjna:

  • jednoosobowy Zarząd
  • trzyosobowa Rada Nadzorcza
  • 4 Rejony Eksploatacyjne
  • Dział Uzgodnień Technicznych
  • Dział Nadzoru i Utrzymania Obiektów
  • Zespół Projektowo – Studialny
  • Dział Administracyjny
  • Dział Księgowości

Składanie korespondencji i odbiór dokumentacji w Sekretariacie - od 7.30 do 14.30.

 

Dział Uzgodnień Technicznych - godziny konsultacji telefonicznych i osobistych. 

poniedziałek, środa  8:00 -13:00
tel. (0-58) 32 33 403 

 

Zespół Małej Retencji Miejskiej (Dział Adaptacji Do Zmian Klimatu) - godziny konsultacji telefonicznych i osobistych. 

poniedziałek, środa  8:00 -13:00
tel. (0-58) 32 33 451 

 

DZIAŁ EKSPLOATACJI

REJON ZACHÓD

Kierownik Rejonu – Mirosław Jakubiec – tel. 662 006 409

OBSZAR OLIWA - zasięg działania: Jelitkowo, Żabianka, Wojnowo, Gospódka, Oliwa, (VII Dwór, Rynarzewo, Owczarnia), Przymorze (Wielkie, Małe, Czerwony Dwór, Czarny Dwór, Biały Dwór), Zaspa (Młyniec).

80-306 Gdańsk, ul. Polanki 110
(wejście od ul. Abrahama 40)

Tel./fax (0-58) 553 21 47

Mistrz Rejonu – Tomasz Ronowicz - tel. 728 484 803

OBSZAR WRZESZCZ – zakres działania: Nowy Port, Brzeźno, Zaspa (Rozstaje i Kuźniki), Wrzeszcz, Piecki, Niedźwiednik. Złota Karczma, Letnica, Młyńska, Królewska Dolina.

80-557 Gdańsk, ul. Wiślna 22

Tel./fax (0-58) 344 40 76

Mistrz Rejonu – Jakub Wacławski – tel. 602 507 804

OBSZAR KOKOSZKI –zakres działania: Osowa, Firoga, Matarnia, Bysewo, Kokoszki, Karczemki, Kiełpino Górne, Smęgorzyno

80-298 Gdańsk, ul. Budowalnych 13 – 15

Tel./fax (0-58) 345 05 49

Mistrz Rejonu – Piotr Romel – tel. 604 648 009

  

REJON CENTRUM

Kierownik Rejonu – Andrzej Ciupek – tel. 602 507 813

OBSZAR SIEDLCE– zakres działania: Główne Miasto, Aniołki, Siedlce, Chełm, Zabornia, Jasień, Kiełpinek, Matemblewo, Brętowo, Emaus, Suchanino, Nowiec, Cygańska Góra, Szadółki, Krzyżowniki.

80-603 Gdańsk, ul. Kaczeńce 31

Mistrz Rejonu – Andrzej Chyliński – tel. 602 507 811

OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE -zakres działania: Maćkowy, Lipce, Osiek, Dolne Miasto, Stare Przedmieście, Ołowianka, Stare Szkoty, Orunia Górna, Oruńskie Przedmieście, Zakonicznym, Łostowice, Św. Wojciech, Ujeścisko.

80-603 Gdańsk, ul. Kaczeńce 31

Starszy Mistrz Rejonu – Ryszard Szawieła – tel. 664 085 069

REJON WSCHÓD

Kierownik Rejonu – Tomasz Wysocki – tel. 602 243 073

OBSZAR – zakres działania: Polder: Orunia, Olszynka, Rudniki, Stogi, Płonia Mała i Kanał Raduni

80-603 Gdańsk, ul. Kaczeńce 31

Mistrz Rejonu – Piotr Ronowicz – tel. 604 648 018

DZIAŁ OBIEKTÓW I LOGISTYKI

Kierownik Rejonu – Jarosław Graczyk – tel. 602 507 809

OBEJMUJE – fontanny, studnie publiczne, przepompowanie melioracyjne i deszczowe.

80-603 Gdańsk, ul. Kaczeńce 31

Mistrz Rejonu – Wojciech Fuszara – tel. 606 211 798

Mistrz Rejonu – Robert Żurkowski – tel. 602 507 810

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.