Rejon eksploatacyjny nr 1

Remont zbiornika „Bytowska 4”

  • bagrowanie
  • reprofilacja skarpy

20

21

22

Remont zbiornika retencyjnego „Grunwaldzka”

  • bagrowanie przy stopie skarpy
  • reprofilacja skarpy

15

16

17

18

Remont zbiornika retencyjnego „Owczarnia”

  • bagrowanie
  • reprofilacja skarp
  • wycinka sanitarna

01

02

07

10

12

14

Kanał „Warzywód I”

Mechaniczne odmulenie koryta kanału.

28

29

30

 

32

33

Rejon eksploatacyjny nr 3

Polder Rudniki

Hakowanie rowu BM-4 ul. Sitowie

23

24

25

Hakowanie rowu D-8 ul. Połęże

26

27

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.